Vasaorden

Vasaorden instiftades 1772 av Gustav III. Den utdelades ”för förtjänster om jordbruk, bergshantering, konst, handel och industri, för nyttiga skrifter i dessa ämnen samt för väl förrättade allmänna värv och uppdrag”.

Orden har fem klasser:

  • Kommendör med stora korset
  • Kommendör av 1. klass
  • Kommendör
  • Riddare/ledamot av 1. klass
  • Riddare/ledamot.

Efter ordensreformen får den enligt ordenskungörelsen (SFS 1974:768) sedan 1975 inte delas ut, varken till svenska medborgare eller utlänningar.

Utmärkelser kopplade till Vasaorden

  • Vasatecknet. Tilldelades utlänningar. Utdelas ej sedan 1975.
  • Vasamedaljen. Tilldelades för allmänt medborgerliga förtjänster. Utdelas ej sedan 1975.

Dessa skall inte sammanblandas med själva Vasaorden.