Svärdsorden

Svärdsorden instiftades 1748 av Fredrik I. Den tilldelades svenska officerare för tapperhet i fält och till sjöss samt som belöning för långvarig betydelsefull verksamhet inom försvarsmakten.

Orden har fem klasser:

  • Kommendör med stora korset
  • Kommendör av 1. klass
  • Kommendör
  • Riddare av 1. klass
  • Riddare

Det finns en särskild grad instiftad 1788 av Gustav III att utdelas då Sverige befinner sig i krig, vilken har två klasser:

  • Riddare med stora korset av 1. klass
  • Riddare med stora korset.

Efter ordensreformen får den enligt ordenskungörelsen (SFS 1974:768) sedan 1975 inte delas ut, varken till svenska medborgare eller utlänningar.

Utmärkelser kopplade till Svärdsorden

  • Svärdstecknet. En medalj för underofficerare. Utdelas ej sedan 1975.
  • Svärdsmedaljen. En medalj för underbefäl. Utdelas ej sedan 1975.
  • Svärdsordens krigskors. Den finns i tre klasser och får utdelas i krigstid. Utdelas ej sedan 1975.

Dessa skall inte sammanblandas med själva Svärdsorden.