Serafimerorden

Serafimerorden instiftades 1748 av Fredrik I. Den är Sveriges högsta utmärkelse. Orden delades fram till 1974 ut till kungahusets medlemmar, förtjänta svenska medborgare som redan tilldelats en av de övriga svenska ordnarna samt utlänningar – i huvudsak statschefer.

Orden har en klass:

  • Riddare/ledamot.

Efter ordensreformen får den enligt ordenskungörelsen (SFS 1974:768) sedan 1975 inte delas ut till svenska medborgare utan enbart till utländska ”statschefer och därmed jämställda personer” samt, efter en ändring 1995, även till ”medlemmar av det svenska konungahuset”.

Utmärkelse kopplad till Serafimerorden

  • Serafimermedaljen. Utdelas fortfarande.

Den skall inte sammanblandas med själva Serafimerorden.