Ordenstillverkning

Sveriges ordnar tillverkas av Kungl. Ordensjuvelerare Lars Kjellander med fru. Deras ateljén är belägen på Rehnsgatan i Stockholm.

Ordensjuvelerare Lars Kjellander med fru.

Ordensjuvelerare Lars Kjellander med fru.

Logotyp för Ordensjuvelerare Lars Kjellander, Stockholm

Logotyp för Ordensjuvelerare Lars Kjellander, Stockholm