Nordstjärneorden

Nordstjärneorden instiftades 1748 av Fredrik I. Den är avsedd att belöna svenskar och utlänningar för ”medborgerliga förtjänster, för ämbets- eller tjänstemannagärning, för vetenskaper, vittra, lärda och nyttiga arbeten samt för nya och gagneliga inrättningar”.

Orden har fem klasser:

  • Kommendör med stora korset
  • Kommendör av 1. klass
  • Kommendör
  • Riddare/ledamot av 1. klass
  • Riddare/ledamot.

Efter ordensreformen får den enligt ordenskungörelsen (SFS 1974:768) sedan 1975 inte delas ut till svenska medborgare utan enbart till ”utländska medborgare som har gjort personliga insatser för Sverige eller för svenskt intresse” (inklusive ”statslös som är bosatt utomlands”) samt, efter en ändring 1995, även till ”medlemmar av det svenska konungahuset”.

Utmärkelse kopplad till Nordstjärneorden

  • Nordstjärnemedaljen. Instiftad 1986 och utdelas till utländska medborgare för förjänstfulla insatser för Sverige.

Den skall inte sammanblandas med själva Nordstjärneorden.