Ordnarna

Sverige har fyra stycken statliga förtjänstordnar, officiellt benämnda Kungl. Maj:ts orden, som instiftades på 1700-talet.

Tillsammans med de medaljer som skapades vid samma tid samt de som skapades senare är de en del av svenska statens belöningssystem.