Hedersmedlemmar

Hedersledamot: Lars O. Lagerqvist

Hedersledamot och sakkunnig i ordensfrågor: Jonas Arnell

Ledamot och sakkunnig i ordensfrågor: Peder Peterson

Ledamot och sakkunnig i ordensfrågor: Christopher Ekström