Förtroendevalda

Styrelse

Ordförande: Richard Nyström

Vice ordförande och kassör: Sami Nahas

Ledamot: Eva Stavenow

Ledamot: Mikael Sundbom

Ledamot: Matz Blesserholt

Ledamot: Rurik Reenstierna