Föreningen

Föreningen är en fristående, partipolitiskt obunden, ideell förening som bildades vid det konstituerande mötet den 13 mars 2012.

Syfte

Föreningens syfte är att verka för att de svenska statliga förtjänstordnarna, d.v.s. Serafimer-, Svärds, Nordstjärne- och Vasaordnarna, åter skall kunna tilldelas förtjänta svenska medborgare.

Stadgar

Föreningens stadgar.

Organisationsnummer

Föreningens organisationsnummer är 802465-3696.

Bankgiro

Föreningens bankgiro är 859-0333.

Facebooksida

Föreningens sida på Facebook: www.facebook.com/ordensforeningen.