KMO & UD 18 feb. 2013

Svenska Ordensföreningen har glädjen att inbjuda medlemmarna till nedanstående besök.

Måndagen den 18 februari klockan 16.30, Kungliga slottet, Stockholm
Kungl. Maj:ts Orden, Protokollet/UD samt ordensutställning
Besök på Kungl. Maj:ts Orden där vice ordenskansler Staffan Rosén, ordensintendent Tom Bergroth och departementssekreterare Agnetha Borgelid vid Protokollet/UD informerar om det svenska ordensväsendet och deras arbete med det. De kommer presentera sin verksamhet där vi får möjlighet att ställa frågor och vi kommer förevisas ordensutställningen på KMO.
Vänligen anmäl ert deltagande senast den 14 februari.

Medlemsmöte 4 feb. 2013

Vi träffas på Café Gråmunken, Västerlånggatan 18, Stockholm, måndagen 4 februari 2013 klockan 18.00 – en trappa ned i källarvalvet.
Fika och tilltugg finns att köpa vid disken på entréplanet.

Ämnen: föreningens aktiviteter.

Även du som vill bli ny medlem är välkommen!

Lars Kjellander ordensateljé

SOF:s första medlemsaktivitet genomfördes 20 november. Vi besökte Lars Kjellander ordensateljé som drivs av paret Lars och Lena Kjellander. De är kungliga ordensjuvelerare och tillverkar bland annat utmärkelserna för Serafimer- och Nordstjärneordnarna. Vi fick en engagerad och kunnig beskrivning hur ordenstecknen tillverkas och fick se flera fina exemplar. Vi tackar för det varma mottagandet och det givande besöket!

Lars förevisar emaljeringsarbetet.

Lars förevisar emaljeringsarbetet.

Medlemsaktivitet – vår första!

Kungl. Ordensjuvelerare Lars Kjellander visar kungl. riddarordnar och hur de tillverkas. Endast för SOF-medlemmar som betalat medlemsavgift.

4 platser lediga eftersom ateljén är liten. Föranmälan krävs till Richard Nyström 070-292 28 10 / richard.nystrom@ordensforeningen.se. Avgift 100 kr per person. Betalas kontant vid mötet. Viktigt med återbud vid sjukdom så att ersättare kan komma.

Börjar kl 17, tisdagen 20 november (bra vara där 5-10 min innan). Efteråt går vi till en pub runt hörnet för prat. OSA, senast fredag 16/11.
Adress: Rehnsgatan 11 (T-bana Rådmansgatan utgång Handelshögskolan).

Det är föreningens förhoppning att göra detta till ett stående och återkommande event så att fler medlemmar får se detta fantastiska.

Svenska Ordensföreningens nya emblem

På ansökan av styrelsen har Kungl. Maj:ts Orden (KMO) godkänt vårt förslag till officiellt emblem för föreningen.

I centrum har emblemet Nordstjärnan kring en bård inspirerad av den så kallade Vasatrissan. Därmed finns en historisk koppling till två av rikets ordnar. Stjärnan i mitten symboliserar även ”kunskap” och ”upplysning”.

Styrelsen tackar KMO varmt för dess rådgivning och vänliga stöd i utformningen av emblemet.

Per Hagwall om ordensväsendet

Per Hagwall, politiskt aktiv som ersättare i Stockholms kommunfullmäktige, har i ett blogginlägg den 7 juni 2012 behandlat att samhället så smått börjat uppmärksamma de insatser de svenska soldaterna gör. Hagwall menar att de medaljer som utdelats på veterandagen den 29 maj och på nationaldagen 6 juni är ett erkännande att samhället bryr sig vilket är viktigt för de berörda. Han beklagar att det dock inte uppmärksammats bättre i media. Han är även kritiskt till beslutet att avskaffa svenska ordnar för svenska medborgare och att belöningen därför måste ske med nyligen instiftade medaljer istället för den historiska Svärdsorden och han är för ett återinförande av ordensväsendet. Hagwall länkade vänligen till Svenska Ordensföreningen i sitt inlägg.