KMO & UD 18 feb. 2013

Svenska Ordensföreningen har glädjen att inbjuda medlemmarna till nedanstående besök.

Måndagen den 18 februari klockan 16.30, Kungliga slottet, Stockholm
Kungl. Maj:ts Orden, Protokollet/UD samt ordensutställning
Besök på Kungl. Maj:ts Orden där vice ordenskansler Staffan Rosén, ordensintendent Tom Bergroth och departementssekreterare Agnetha Borgelid vid Protokollet/UD informerar om det svenska ordensväsendet och deras arbete med det. De kommer presentera sin verksamhet där vi får möjlighet att ställa frågor och vi kommer förevisas ordensutställningen på KMO.
Vänligen anmäl ert deltagande senast den 14 februari.