Hedersledamot

Jonas Arnell har av Svenska Ordensföreningens styrelse den 20 mars 2012 utsetts till dess förste hedersledamot samt sakkunnig i ordensfrågor inom föreningen.