Besök på KMO

Närmare 20 medlemmar av föreningen besökte Kungl. Maj:t Orden under måndagen (18/2). Vi fick en ingående presentation av olika ordensfrågor av Vice Kansler Staffan Rosén KMO, Agnetha Borgelid, departementssekreterare vid UD:s protokollavdelning, samt Tom C. Bergroth, ordensintendent.
Presentationerna följdes av en frågestund samt rundvandring i ordenssalarna på Kungl. Slottet.
Ordensföreningen tackar KMO och UD för en mycket inspirerande och intressant afton på slottet!

bild5