Riksdagsmotioner i ordensfrågan efter 1991

2013

2013/14:K297 Uppmärksammande fler goda insatser av Jenny Petersson (M)

2013/14:K274 Ordensväsendet av Patrick Reslow (M)

2013/14:K216 Återinförande av det kungliga ordensväsendet av Björn Söder och Kent Ekeroth (SD)

 

2012

2012/13:K274 Använd titlar och ordnar för att motivera av Mats Pertoft (MP)

2012/13:K266 Ordensväsendet av Björn Söder och Kent Ekeroth (SD)

 

2011

2011/12:K344 Ordensväsendet av Otto von Arnold (KD)

2011/12:K206 Ordensväsendet av Kent Ekeroth och Björn Söder (SD)

 

2010

2010/11:K375 Ordensväsendet av Otto von Arnold (KD)

 

2009

2009/10:K397 Ordensväsendet av Marianne Watz (M)

2009/10:K350 Ordensväsendet av Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)

2009/10:K274 Ordens- och titelväsendet i Sverige av Mats Pertoft (MP)

 

2008

2008/09:K285 Ordensväsendet av Marianne Watz (M)

Motion 2008/09:K272 Införande av ett ordensväsende av Göran Montan (M)

 

2007

2007/08:K402 Ett reformerat offentligt belöningssystem av Chatrine Pålsson Ahlgren och Cecilia Magnusson (KD, M)

2007/08:K319 Ordensväsendet av Marianne Watz (M)

2007/08:K297 Återinför ordensväsendet av Annelie Enochson (KD)

2007/08:K263 Förnyande av ordens- och titelväsendet i Sverige av Mats Pertoft (MP)

 

2006

2006/07:K295 Ett reformerat offentligt belöningssystem av Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)

 

2005

2005/06:K259 Det offentliga ideella belöningssystemet av Chatrine Pålsson (KD)

 

2004

2004/05:K445 Återinförande av ett svenskt ordensväsen av Anita Sidén och Anna Lilliehöök (M)

2004/05:K354 Återupprättandet av ordensväsendet av Mikael Oscarsson (KD)

2004/05:K254 En reform av Svärdsorden av Tobias Billström och Peter Danielsson (M)

 

2003

2003/04:K254 Översyn av det offentliga belöningssystemet av Henrik S Järrel (M)

2003/04:K219 En reformering av Svärdsorden av Tobias Billström och Peter Danielsson (M)

 

2001

2001/02:K377 Ett offentligt belöningssystem av Amanda Agestav och Magnus Jacobsson (KD)

 

2000

2000/01:K259 Ordensväsendet m.m. av Chatrine Pålsson och Ingemar Vänerlöv (KD)

2000/01:K203 Offentligt belöningssystem av Amanda Agestav och Magnus Jacobsson (KD)

 

1999

1999/2000:K284 Ett reformerat offentligt belöningssystem av Amanda Agestav och Magnus Jacobsson (KD)

1999/2000:K241 Ordensreformen från 1974 av Inger Davidsson (KD)

 

1997

1997/98:K713 Översyn av det officiella belöningssystemet av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (M)

1997/98:K711 En orden till präster av Göthe Knutson (M)

1997/98:K704 Återinförande av ordensväsendet av Leif Carlson (M)

 

1996

1996/97:K908 Översyn av det officiella belöningssystemet av Förste vice talman Anders Björck m.fl. (M)

1996/97:K905 Återinförandet av ordensväsendet av Leif Carlson (M)

 

1993

1993/94:K817 Ordensväsendet av Henrik S Järrel (M)

1993/94:K809 Ordensväsendet av Sten Svensson (M)

1993/94:K802 Offentliga belöningsväsendet och ordensväsendet av Pehr Löfgreen (M)

1993/94:K801 Ordensväsendet av Charlotte Cederschiöld (M)

 

1992

1992/93:K810 Ordensväsendet av Henrik S Järrel m.fl. (M)

1992/93:K808 Det offentliga belöningsväsendet av Pehr Löfgreen (M)

1992/93:K803 Ordensväsendets återinförande av Hugo Hegeland (M)

1992/93:K801 Återinförande av det svenska ordensväsendet av Charlotte Cederschiöld (M)

 

1991

1991/92:K822 Offentliga belöningsväsendet av Pehr Löfgreen m.fl. (M)

1991/92:K820 Ordensväsendet av Charlotte Cederschiöld (M)

1991/92:K812 Ett reformerat offentligt belöningssystem av Birger Hagård och Henrik S Järrel (M)