28 sep. 2016 extra årsmöte

Svenska Ordensföreningen inbjuder härmed medlem  till extra årsmöte med efterföljande middag. Inbjudan och dagordning har skickats till medlemmarna per e-post.

Mötet äger rum i Odd Fellow huset på Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm. Datum: onsdagen 28 september 2016. Tid: kl 17:00.