15 apr. 2014 Försvarsmakten & utmärkelsetecken

Den 15 april 2014 gästas Svenska Ordensföreningen av förvaltare Patrik Laestadius från Försvarsmakten som kommer hålla ett föredrag om Försvarsmaktens policy i frågor om utmärkelsetecken och rutiner gällande beviljande av bärandetillstånd för utmärkelser, inklusive ordnar.

Tid: 15 april 2014 klockan 18.00
Plats: Hudiksvallsgatan 1, Stockholm (möteslokalen i källaren).

Även icke-medlemmar välkomna.

Vänligen anmäl ert deltagande till ordensforeningen.