Välkommen till SOF!

Sedan 1700-talet har Sverige haft ett belöningssystem med förtjänstordnar och medaljer. Med detta har såväl svenskar som utlänningar belönats för förtjänstfulla insatser för Sverige.

Sedan 1975 delas inga ordnar ut till svenska medborgare. Sverige har därför, för svenskar, frångått det internationellt vanliga systemet där ordnar utdelas för större förtjänster och medaljer för mindre. För utlänningar delas fortfarande två av ordnarna ut.

Svenska Ordensföreningen har som syfte att verka för att de svenska statliga förtjänstordnarna, d.v.s. Serafimer-, Svärds, Nordstjärne- och Vasaordnarna, åter skall kunna tilldelas förtjänta svenska medborgare.

Svenska Ordensföreningen opponerar sig mot den av Riksdagen beslutade diskrimineringen av svenska medborgare i fråga om ordensutdelande. Föreningen betraktar detta som en slags jantediskriminering och ordensförbud.